GDPR – Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Ako chránime Vaše súkromie

Firme Bc. Adriana Bodajlová záleží na ochrane osobných údajov našich zákazníkov, Pri zbere osobný údajov uplatňujeme zákon o ochrane osobných údajov Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. V obsahu stránky popisujeme účel využívania, podmienky spracovanie a zabezpečenie ochrana osobných údajov.

Prevádzkovateľ webhostingu:

WebSupport, s.r.o.
Staré Grunty 12
841 04 Bratislava
Slovensko

5.Kontaktné informácie

Prevádzkovateľom eshopu, v ktorých sa spracúvajú vaše osobné údaje je:

Bc. Adriana Bodajlová
072 31 Vinné 278
IČO: 50796038
DIČ: 1040980853

1.Certifikát SSL

Vaše osobné údaje sú šifrované, vďaka kódovaniu SSL. Osobné údaje chránime proti strate, zničeniu, zmene a šíreniu pre neoprávnené osoby.

2.Sledovanie návštevnosti eshopu

Pre sledovanie návštevnosti webstránok eshopu a spracovanie štatistík využívame službu Google Analytics od spoločnosti Google.

3. Cookies

Údaje Cookies zaznamenávajú IP adresu Vášho počítača, aký čas strávite na jednotlivých webstránkach. Tieto údaje sa využívajú na meranie návštevnosti. Cookies údaje sa ukladajú do textových súborov vo Vašom počítači, ktoré môžete z prehliadača kedykoľvek vymazať alebo nastaviť ich neukladanie.

4. Zbierané a spracované údaje zo sledovania návštevnosti webstránok

Počas návštevy eshopu a prehliadania webstránok sú prehliadačom poskytované a na webe zhromažďované a vyhodnocované nasledujúce údaje:

 • žiadosť (názov požadovaného dátového súboru) (napr. www.príklad.sk/index.html)

 • typ a verzia prehliadača (napr. Google Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer)

 • jazyk prehliadača (napr. Slovenčina, angličtina)

 • používaný operačný systém (napr. Windows 7, Linux, Mac)

 • rozlíšenie okna prehliadača

 • rozlíšenie obrazovky

 • aktivácia JavaScript

 • zapnutie/vypnutie Java

 • zapnutie/vypnutie cookies

 • Referrer URL (predchádzajúca navštívená stránka)

 • IP adresa

 • čas prístupu

 • kliknutia

5. Zbieranie osobných údajov

Osobné údaje zbierame ako meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, PSČ, telefón, email, adresu pre doručenie tovaru, doplňujúce informácie.

6. Osobné údaje log súbory

Pri každej návšteve eshopu sú odovzdávanie údaje Vašim používaným prehliadačom uložené do protokolových súboroch. Obsahujú údaje: dátum a čas prístupu, URL adresu stránky, IP adresu, predchádzajúcu URL adresu , množstvo prenesených údajov, typ a verzia prehliadača a používaný operačný systém.

7. Zbieranie emailových adries na odber newslettera

Prihlásením na odber newslettra dávate nášmu eshopu súhlas s použitím emailovej adresy na účely zasielanie newslettra o novinkách a akciách o produktoch. Odvolať súhlas pre odber newslettra môžete kedykoľvek na emailovej adrese vcelami@vcelami.sk.

8.Osobné údaje cez formulár

Kontaktný formulár slúži na dopyty ohľadom produktov eshopu. Zaškrtnutím políčka v kontaktnom formulári udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel komunikácie. Údaje sú spravované a štatisticky vyhodnocované.

9. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov cez kontaktný formulár alebo emailovú adresu vcelami@vcelami.sk. Vaše osobné údaje budú vymazané z našich systému.

10. Účel využitia osobných údajov

Spracované osobné údaje sú používané pre marketingové a obchodné účely internetového obchodu Včela-MI (Vybavenie objednávok, marketingové účely – posielanie newslettra, účtovníctvo).

11. Práva dotknutých osob

Máte právo na bezplatné poskytnutie informácie ohľadom spracovania vašich osobných údajov. Kedykoľvek môžete požiadať o odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov a ich následné vymazanie z databázy systému. Keď máte otázky k ochrane údajov, môžete nás kontaktovať cez emailovú adresu vcelami@vcelami.sk alebo poštou Bc. Adriana Bodajlová, 072 31 Vinné 278

Keď si uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby pre túto žiadosť.

12. GDPR – Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Odo dňa nadobudnutia účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (t.j. od 25. mája 2018), máte v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technicky možný (právo na prenosnosť údajov).

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.